1 Mart 2015 Pazar

bireylikler'in ilk altmış sayısı için duyuru!"bireylikler için beyhude çağrı! , şiir forma indirgenemez!,şiir,iktidarın reddidir!,görsel olan gösterir ama vermez!,muhafazakarlığın hegemonyasına hayır!,muhafazakarlığın mimarları ve şiir,edebi terörist; küçük İskender!,ahmet erhan: “şehirde bir yılkı atı”!, dünya diye bir yer yok: çünkü insan yok!,şiir, “hayır”dır; şair, ‘hayır’ın üreticisi!,”durmak ölümdür”!,ayrıysak birlikte olabiliriz!,”hem cellat hem de kurban hem yara hem de bıçak”!,”cehennem ateşine inanılan ortaçağda yaşayanlar bütün dinleyicilerin yerine tek bir sapkının yanmasıyla tatmin oluyorlardı. sanki temsilcilerini cehenneme gönderip gerçekten yandıklarından emin olmak istercesine onların yanışını izlerlerdi.”,tahakküme hayır eşitliğe evet!,sahiden özgür toplum!,dokunmak yasaktır!,dünyanın katili insandır!,hiçbir bireyin özgürlüğü sorgulanamaz!, ne kendimizin ne de bir başkasının katilinin suç ortağı olmak istemiyoruz!,imkansız olan mümkündür!,yazmak denen cehennem,buradayız, her yerdeyiz, biz gelecekten bir görüntüyüz!,geleceği unut,cetvelleri,pergelleri,gönyeleri kırıp atmak şiirin özgürlüğüdür!,evrensel kardeşliğe çağrı,ilkellik çağrısı!,seyretmek pasifleştirir,hadi öldürelim kendimizi!,insan cinsleri ve erkekler!,reddetmek özgürlüktür!, kendi düzeninden kaçan, kendi düzenine direnen şiir, insan imgedir!,gelecekteki vahşi,meçhul öğrenci anıtı, kestim kara saçlarımı, madenci lambası, ağabeyim yangında kaldı,sevgi duvarı,”zaman mahluku”,gülümseyin kamera çalışıyor,adalet ve vicdan duygusundan olmuş dünya!,internetle avm arasında kontrollü/denetimli sosyallik ve şairini on hızla giden taksisi!,”elyazılarına vuruyor güneş”,bir uçurtma paramparça,”bir daha asla yalnız kalmayacaksınız!”,”anlamsız”: hayatının anlamının gerekliliği ve imkansızlığı üzerine,masa da masaymış ha,insanın olumsallığı, teknolojikler, teknik ve dil yetisi,kalıt,matbu olanın yalnızlığı,”yeni karanlık çağ”, “sizleri de dünya-içi görmeyi bekliyoruz”,”fiiliyata karşı kelimeler: son sözler, ateşin yakınlarına,otorite ve yanılsama,mendilimde kan sesleri, baba ve imgesi"

bireylikler’de on yıl boyunca yer alan ürünlerin başlıklarını ve dosya konularını, yazanları ve çizenleri sıralamaya kalkışmak epeyi bir mesai isterdi. o yüzden altmış sayının ilk sayfasının yani kapağının başlıklarını yan yana yazdık. altmış sayıdan aldığımız bu başlıkların hem bireylikler hem de dünya konusunda yeterince düşünce vereceğini düşünüyoruz.  altmış başlık bundan sonrası için de epeyi ipucu veriyor sanıyoruz.

altmış sayıyı dergiye omuz veren okur yazarın dayanışma ve yardımlaşmasıyla oluşturduk ve dünyaya gönderdik. burada dünyanın ne hale geldiğini tekrar edecek değiliz. bu konuda yeterince yazdık söyledik. bundan sonrasında da ancak dayanışma ve yardımlaşmayla yolumuza devam edebiliriz.

önümüzdeki yıllarda bu on yılın bireylikler’de yazılıp söylenenler yani bu direniş söz konusu edilmeden değerlendirmesinin yapılabileceğini sanmıyoruz. 

söz konusu birikimin altmış sayısını bireyliklere iki yüz tl, son otuz sayısını ise yüz tl katkıda bulunarak edinebilirsiniz.

bireylikler'i kayseri'de tunç, izmir'de pan ve yakın, ankara'da imge ve turhan, istanbul'da kadıköy, beyoğlu mephisto kitabevinde, tunceli’de bizim süleyman’da bulabilirsiniz.  bulamazsanız abone olmanızı öneririz. bu bizi daha mutlu eder ve ömrümüze ömür katar. sayısı 6 tl. yıllık katkı bedeli 40 tl. posta çeki: halim şanlıdağ- 692233 banka: halim şanlıdağ,finansbank (millet caddesi/ kayseri) hesap no: 41477724 şube kodu: